Wydanie Zewnętrzne (WZ) wszystko co powinieneś wiedzieć o dokumencie

Dokument WZ to wbrew pozorom bardzo ważny dokument wystawiany w związku z wydaniem towaru z magazynu przedsiębiorcy. WZ jest istotnym drukiem księgowym, którego poprawne wypełnienie i wydanie jest wymagane przez prawo. Dowiedz się jak wygenerować dokument wz, do czego on służy i jak może się przydać w Twojej działalności.

Dokument magazynowy WZ - co to jest?

Rozwinięcie skrótu WZ to Wydanie Zewnętrzne, oznacza to że towar opuszcza fizycznie magazyn, a w następnej kolejności powstanie dokument sprzedaży, taki jak faktura sprzedaży. W praktyce wygląda to tak, że ewentualne błędy przy wystawieniu dokumentu WZ będą zawsze rzutować na kolejne błędy w innych dokumentach.

Dokument WZ ma więc duże znaczenie w obrocie towarem. Jest także drukiem księgowym niezbędnym przy transporcie, gdyż na jego podstawie i ewentualnych odważników wysyłanego towaru, przeprowadzona będzie na przykład kontrola w transporcie. W celu uniknięcia jakichkolwiek problemów, zarówno księgowo rozliczeniowych jak i transportowych, niezbędne jest, aby dokument wydanie zewnętrzne zawierał wszystkie niezbędne informacje, miał przystępna formę i nie zawierał błędów.

Kto musi wygenerować dokument WZ wydanie?

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów mają obowiązek prowadzić gospodarkę magazynową. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy rozliczają się w oparciu o księgi handlowe. Konieczność prowadzenia gospodarki magazynowej nie zawsze wynika bezpośrednio z przepisów. Wiąże się ona jednak z obowiązkiem dokonywania remanentu, regulowanego przepisami. W praktyce oznacza to, że firma powinna prowadzić magazyn i księgować każde wydanie towaru.

Wzór WZ - skąd wziąć?

Skąd wziąć wzór dokumentu WZ? Oczywiście można samemu stworzyć szablon i z niego korzystać. Niektóre programy do prowadzenia księgowości firmy również posiadają funkcję generowania druków WZ. Jednak najbardziej wygodnym rozwiązaniem niewymagającym użycia ani komputera, ani drukarki, jest zakup gotowego bloczku dokumentu wydanie zewnętrzne. Znajdziesz go w naszym sklepie internetowym.

Polecane produkty

Poprawnie wystawiony dokument WZ wydanie na zewnątrz

Poprawnie wystawiony dokument WZ powinien zawierać informację takie jak: datę wystawienia i datę wydania towaru. Informacje te są o tyle istotne, gdyż w przypadku odbioru materiału przez kupującego z magazynu dostawcy to właśnie w tym momencie przechodzi odpowiedzialność za towar na kupującego. W trakcie fakturowania transakcji, dokument WZ stanowi więc o tym kiedy towar przeszedł na odpowiedzialność klienta.

W przypadku natomiast gdy to dostawca odpowiedzialny jest za dostarczenie towaru do magazynu klienta, data i ewentualnie godzina stanowi o momencie przejścia towaru na odpowiedzialność przewoźnika, w tym przypadku wszelkie roszczenia dostawcy wobec przewoźnika będą rozstrzygane właśnie na bazie dokumentu WZ a dokładniej daty w nim zawartej.

Bardzo ważnym załącznikiem do dokumentu WZ jest też tzw. odważnik z elektronicznej wagi, to on stanowić będzie o dokładnej godzinie przejścia odpowiedzialności na przewoźnika.

Co jeszcze powinien zawierać dokument WZ?

Wypełniony dokument WZ "wydanie na zewnątrz" powinien również zawierać swój numer własny (powinien to być numer kolejny w ogólnozakładowym systemie magazynowym). Konieczne są też dokładne dane wystawiającego dokument, a także odbiorcy dokumentu (towaru). Z założenia druk WZ im więcej danych zawiera, tym lepiej. W praktyce, na druku WZ umieszcza się również informację dotyczące numeru zamówienia klienta, numeru kontraktu czy też numeru zamówienia w wewnętrznym systemie informatycznym.

Wymaganymi danymi na dokumencie WZ są przede wszystkim szczegółowe informacje dotyczące wydawanego towaru takie jak nazwa i ilość wydanego towaru, data jego produkcji, sposób pakowania. Jeżeli na dokumencie WZ znajduję się więcej niż jeden towar, niezbędne jest również podanie sumarycznej wagi towarów (waga netto), a także wagi wraz z opakowaniami (waga brutto).

Bardzo wiele firm na dokumencie WZ umieszcza również informację dotyczące certyfikatów lub atestów, które załączone zostaną do wysłanych towarów.

Dokument WZ zawierać może również oświadczenie kierowcy, który odbiera materiał. Oświadczenie to dotyczy tego, iż kierowca nie wnosi zastrzeżeń do sposobu załadowania, rozmieszczenia ładunku i wagi materiału. Oczywiście konieczny jest też podpis osoby upoważnionej.

Czy dokument WZ może być dokumentem księgowym?

Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2003 nr 152 poz. 1475), dowodem księgowym może być faktura, ale także inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

W związku z powyższym, wypełniony dokument WZ może być dowodem księgowym, gdyż zawiera zarówno dane wystawcy jak i odbiorcy, datę, specyfikację przeprowadzonej transakcji pod względem przedmiotowym i ilościowym, oraz podpisy osób uprawnionych.

Dodaj komentarz