Kasa przyjmie - praktyczny dokument dowodu wpłaty

Wielu przedsiębiorców stosuje druk kp kasa przyjmie jako formę potwierdzenia przyjęcia gotówki. Jest to wygodne rozwiązanie, druki kasa przyjmie można mieć przy sobie w każdej sytuacji, nawet poza biurem. Sprawdź jak druki KP kasa przyjmie mogą się okazać przydatne w Twojej działalności.

Skąd wziąć druki kasa przyjmie?

Skąd wziąć druczki kasa przyjmie? Z łatwością zakupisz gotowy pliczek druków KP w sklepie. Można je również generować za pomocą programów do fakturowania lub stworzyć samodzielnie szablon i go wydrukować. Są to jednak mniej wygodne i droższe rozwiązania niż zakup gotowych druków KP dla swojej firmy.

Druk KP kasa przyjmie zakupisz w atrakcyjnej cenie w naszym sklepie Renbis.pl!

Dowód wpłaty KP - kopia czy oryginał dla klienta?

Druk KP dowód wpłaty powinien być sporządzany zawsze w dwóch egzemplarzach. Oryginał trafia do osoby uiszczającej wpłatę, z kolei kopia KP pozostaje u osoby wystawiającej dokument.

A zatem, podsumowując:

  • oryginał KP dla klienta
  • kopia KP dla przesiębiorcy

Dowód wpłaty KP kasa przyjmie - z jakich elementów się składa?

Wpłata gotówki do kasy potwierdzona drukiem KP kasa przyjmie powinna posiadać konkretne elementy:

  • dane firmy przyjmującej zapłatę - czyli przedsiębiorcy. Konieczna jest nazwa, adres, NIP (dane można wpisać ręcznie lub uzupełnić pieczęcią firmową).
  • dane wpłacającego - czyli klienta.
  • data, miejscowość, a także numer kolejny KP.
  • opis tytułem czego kwota została wpłacona (może być to numer faktury, rodzaj usługi czy też opis zaliczka).
  • kwota dokonanej wpłaty,
  • podpis przyjmującego gotówkę.

Ważne - przedsiębiorcy, którzy prowadzą KPiR lub Ewidencję przychodu dla ryczałtu nie są zobowiązani by prowadzić kasę, a tym samym nie mają obowiązku wystawiania dokumentów kasowych, w tym dokumentu KP.

Zalety korzytania z dokumentów kasowych KP

Prowadzenie kasy pozwala przedsiębiorcy na bieżącą kontrolę stanu gotówki w swojej działalności. Ponadto, niektórzy kontrahenci chcą otrzymać dowód wpłaty za uiszczenie zapłaty gotówkowej. Dowód wpłaty KP okazuje się wtedy bardzo przydatny.

Podatnicy korzystający ze zwolnienia VAT również mogą zastosować potwierdzenia zapłaty KP. Ponieważ zgodnie z art,19a ust.8 ustawy o VAT nie wystawiają faktur zaliczkowych, mogą zastosować druk KP w celu poświadczenia otrzymania zaliczki z tytułu świadczonej usługi albo na realizację zamówienia dotyczącego np. dostawy konkretnych towarów.

Z kolei na osoby korzystające ze zwolnienia z kasy fiskalnej nałożony jest prawny obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Świadcząc usługi dla osób nieprowadzących działalności (osób prywatnych) lub sprzedając im towary handlowe nie wystawiają dokumentu sprzedaży. W takim wypadku potwierdzeniem zapłaty dla nabywcy również może być dokument KP.

Dodaj komentarz